Rychle pryč

Podmínky služby

Služba je poskytována anonymně. Anonymně vystupuje také konzultantka. Klient/ka služby tedy neví, s kým v chatu komunikuje. Pokud chce klient/ka navazovat již na dřívější chaty, je nutné si s operátorkou domluvit heslo, podle kteréo je možné předchozí chat dohledat. 

Během jednoho dne je služba klientovi/ce poskytována v maximálním rozsahu 90 minut, a to i v případě, že během chatu dojde k přerušení spojení. Pokud se klient/ka tentýž den do služby vrátí, doba komunikace se sčítá na celkovou maximální dobu 90 minut. Službu může klient/ka znovu využít během dalších chatovacích dnů. Pokud chce klient/ka pokračovat v předchozí konverzaci, musí na začátku nového chatu shrnout její obsah nebo sdělit domluvené heslo. 

Během služby je vyžadováno slušné a neurážející vyjadřování vůči konzultantce. V případě porušení pravidel služby může být klient/ka konzultantkou zablokován/a, čímž příjde o možnost se do chatovací místnosti vrátit. Pokud k tomuto kroku ze strany konzultantky dojde, tak vždy po předchozím upozornění.

Po ukončení chatu má klient/ka možnost zaslat si konverzaci na e-mail, pokud tak neučiní, komunikace se smaže a  později není již možné se k ní vrátit.

V případě, že klient/ka potřebuje rychle opustit chatovací místnost (např. z důvodu potenciálního nebezpečí ze strany partnera či jiných důvodů), je možné zvolit tlačítko RYCHLE PRYČ, čímž se stránka chatu přesměruje na webovou stránku www.seznam.cz. Historie chatu se tím smaže a není možné se k ní znovu vrátit.